Hyppää sisältöön

Ammattilaisille

Mieletöntä valoa on Sosped-säätiön toimintaa, joka tarjoaa osallistujille, media-alasta kiinnostuneille nuorille aikuisille (n. 18-35 v.) oppimis- ja harjoittelumahdollisuuksia. Toimintaamme rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus), joka toimii Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Valossa opitaan tekemällä

Toiminta on tarkoitettu nuorille aikuisille, jotka tuntevat paloa mediantekemiseen, mutta joiden elämä on syystä tai toisesta mutkalla esimerkiksi opintojen tai työllistymisen alueilla. Osallistujalla on hyvä olla jonkun verran oma-aloitteisuutta sekä toimintakykyä, jotta hän pääsee kiinni tekemiseen.

Mieletöntä valoa tähtää osallistujien osallisuuden, toimijuuden ja osaamisen kokemusten vahvistamiseen sekä työelämätaitojen kohentamiseen. Keskitymme ihmisten ”terveeseen”, toiminnalliseen osaan ja pyrimme vahvistamaan sitä. Fokus on tekemisessä.

Teemme videoita, lehteä, radiota… Toimintaa muokataan osallistujien mielenkiinnon mukaan. Erilaisten tuotantojen tekemisen ohella järjestetään työpajoja, joissa yhdessä opitaan tarvittavia taitoja. Toiveiden mukaisesti käymme myös tutustumassa eri medioihin työpaikkoihin ja ammattilaisiin, ja eri alojen ammattilaiset käyvät vierailemassa toimituksessamme.

Uskomme tekemällä oppimiseen ja toimintamme on osallistujilleen maksutonta.

Uusille tulijoille järjestämme kolmen päivän kevyen vertaistuottaja-kurssin. Kurssilla muun muassa käydään läpi median pelisääntöjä, määritellään oman ryhmän arvot ja tehdään pieniä käytännön harjoituksia. Päivä kestää noin viisi tuntia, ja sisältää lounaan. Toimintaan voi tulla tutustumaan myös suoraan, jos koulutukseen tulo ei syystä tai toisesta onnistu.

Kurssin jälkeen osallistuja voi valita joko video-, radio- tai kirjoitustiimin, mielenkiintonsa mukaan. Tiimi kokoontuu kahden kuukauden ajan kerran viikossa. Tavoitteena on tiiminä saada jakson aikana yksi yhdessä sovittu isompi tuotos valmiiksi. Osallistuja voi tehdä yhteistuotoksen lisäksi myös muita produktioita yksin tai ryhmässä mielenkiintonsa mukaan. Kun tiimijakso loppuu, on osallistujalla mahdollisuus vaihtaa toiseen tiimiin.

Näytteitä ohjelmistamme ja lisätietoa: mieletontavaloa.fi