Hyppää sisältöön

Toimintakertomukset

Mieletöntä valoa -toiminta on suunnattu median tekemisestä kiinnostuneille nuorille aikuisille, joilla on erilaisia, usein mielenterveyteen liittyviä haasteita löytää paikkaansa esimerkiksi työ- tai opintomaailmassa. Mieletöntä valoa tähtää osallistujien osallisuuden, osaamisen ja kokemusten vahvistamiseen ja tarjoaa siten välineitä oman polun löytämiseen sekä opintoihin tai työelämään kiinnittymiseen. Toiminnassa keskitytään ihmisten ”terveeseen”, toiminnalliseen puoleen ja vahvistetaan sitä. Fokus on tekemisessä.

Valossa tehdään erilaisia mediatuotantoja: esimerkiksi lehteä, radio-ohjelmia, podcasteja, videotuotantoja, striimausta. Toiminnassa opitaan tekemällä: joitakin työpajoja lukuun ottamatta median tekemisen taitoja ei opiskella, vaan lähdetään tekemään yhdessä vain pienen perehdytyksen kautta.

Piirroskuvia henkilöistä värikkäällä taustalla, vasemmassa reunassa musta Mieletöntä Valoa Sosped-logo

Mieletöntä valoa on samalla oikea media, jossa sekä video-, radio- että lehtitoimituksen kokoontuvat kerran viikossa toimituskokouksiin (tiimimuotoinen toiminta). Niissä ideoidaan tuotantoja, jaetaan työtehtävät ja seurataan tuotantojen edistymistä. Itse tekeminen tapahtuu toimituskokouksien ulkopuolella, erikseen sovittuina aikoina. Media välineenä tarjoaa jokaiselle kunkin toimintakyvyn mukaan sopivan kokoisia työtehtäviä, ja sen projektimaisuus vastaa työelämän projektimaista luonnetta. Tekemällä tuotantoja työelämätaidot kohentuvat kuin huomaamatta. Kaikki valmiiksi saadut tuotannot julkaistaan kootusti toiminnan mieletontavaloa.fi -sivuilla. Useat osallistujat kokevat voivansa vaikuttaa asioihin Valon medioiden kautta. Harjoittelemalla ammattimaisen median tekemistä stigma hälvenee ja toimijuus korostuu.

Piirroskuva kamerasta

Toimintaan pääsee mukaan hakemalla neljän päivän vertaistuottajakurssille. Kurssilla tutustutaan toisiin ja toimintaan, käydään läpi muun muassa median pelisääntöjä, määritellään oman ryhmän arvot ja tehdään pieniä käytännön harjoituksia. Tämän jälkeen osallistuja valitsee tiimin (lehti-, video- tai radiotiimi), joka työskentelee kahden kuukauden jaksoissa. Osallistujien tavoite on yhden jakson aikana tehdä iso yhteinen tuotanto ja mahdollisia muita projekteja. Jakson jälkeen osallistuja voi joko vaihtaa tiimiä tai pysyä siinä. Tiimeissä voi tehdä tuotantoja sekä ryhmässä että yksin, työntekijöiden tukemana. Toimintaan voi tulla tutustumaan myös suoraan, jos kurssille tulo ei syystä tai toisesta onnistu. Osallistujat ideoivat tuotannot ja hyväksyvät yhdessä tilaustyöt. Työntekijöiden tehtävä on tukea heitä ja mahdollistaa tuotannot pitämällä rakenteet yllä.

Toiminta vuonna 2021

Vuonna 2021 toimintaa jatkettiin tiimimuotoisella rakenteella. Toiminnan kohderyhmää on yhä tarkennettu niihin nuoriin aikuisiin, jotka toiminnan avulla löytäisivät uusia polkuja elämäänsä tai saisivat vahvistusta ja jatkaa jo valitulla polulla.

Koronapandemian vuoksi lähitapaamiset jouduttiin usein korvaamaan etäyhteys- tai hybridi-kokouksilla. Toimintaan osallistui yhteensä 48 henkilöä, joista 26 aloitti vuonna 2021. Pandemia vaikutti tuotantoihin ja tuotannon käytäntöihin jonkin verran: esimerkiksi aiemmin paikan päällä tehdyt haastattelut toteutettiin nyt etäyhteyksin (Zoom/Teams) ja erilaisten tapahtumien striimauksia tehtiin enenevissä määrin. Kaiken kaikkiaan Valon toimitus oppi viimeistään vuonna 2021 räätälöimään toimintansa ”koronakuntoon”. Etäkokouksilla oli osallistumiskynnystä entisestään madaltava vaikutus, mahdollisuus osallistua toimintaan etäyhteyksillä tuli jäädäkseen.

Koska radiotiimin pääformaatin popup-radion (viedään toimitus ihmisen keskelle ja tehdään ohjelma siellä) tekeminen oli pandemian vuoksi haasteellista, toimivat radio- ja videotiimit yhdessä Sähköiset mediat -nimellä kevään 2021.

Kesä vietettiin koronaturvallisesti yhdessä retkiä tehden (mm. Päivälehden museo, Fallkullan kotieläintarha, Tullisaari, minigolf, opastettu Allin kalja ja rupuralli -kävely)

graafinen Mediatoimintaa kaikille teksti liilalla pohjalla, tekstit oranssilla ja magentalla

MEDIATOIMINTAA KAIKILLE 

Suomessa ei ole aikaisemmin tuotettu inklusiivisen mediatoiminnan opasta yleiseen käyttöön. Mediatoimintaa kaikille -projektissa pyritään vastaamaan tähän tarpeeseen tuottamalla toimintamalleja sekä esittelemällä haavoittuvassa asemassa oleville aikuisille suunnattua mediatoimintaa. Projekti alkoi syksyllä 2021 ja jatkuu kesään 2022. Projektin keskeinen toimijaryhmä on Valon seniorit. Valon seniorit koostuu yli 35-vuotiaista, jotka ovat olleet mukana Mielettömän valon toiminnassa aikaisempina vuosina, mutta tehneet nyt tilaa nuoremmille osallistujille.

Projektissa tuotetaan osallistujien kanssa yhteistoiminnallisilla menetelmillä mediatoimintaa kuvaava opas, podcast-sarja sekä seminaari (7.6.2022). Mediatoimintaa kaikille -projekti on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöstä erityisavustuksen mediakasvatuksen ja medialukutaidon edistämiseen.

SOCIAL EMPOWERING RADIO

Mielettömän valon työntekijät haluavat kehittää osaamistaan myös kansainvälisessä mittakaavassa, ja osallistuivat Social Empowering Radio -erasmushankkeen. SER-hankkeessa opitaan muilta, jaetaan tietoja ja kokemuksia sekä hyviä käytäntöjä ja tehdään yhdessä paikallisten osallistujien kanssa radio-ohjelmia. Mukana job shadowing -tyyppisessä hankkeessa ovat saksalainen yhteisöradio Radio Corax ja italialainen radiotyötä mielenterveyskuntoutujien toipumisessa käyttävä Radio Stella 180. Ensimmäinen vaihtoviikko vietettiin Hallessa Radio Coraxin vieraana lokakuussa. Myöhemmin hankkeelle haetaan jatkoa niin, että myös osallistujat pääsevät mukaan.

https://sosped.fi/social-empowering-radio-job-shadowing/

ESIMERKKEJÄ TUOTANNOISTA 2021

TUOTANNOT TAMPEREELLA

Tampereen toiminnassa toteutettiin kahta radio-ohjelmaa. Jou Moreeni Räps! keskittyy hiphop-kulttuuriin ja Köyhien radio yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Vuoden aikana kaikkien tiimien toimintaan tuli yhä enemmän osallistujia Tampereelta toimivien etäkokouskäytäntöjen ansioista. Moni tamperelainen osallistui myös fyysistä paikallaoloa edellyttäviin tuotantoihin. 

https://mieletontavaloa.fi/tag/jou-moreeni-raps/

MAAILMA KYLÄSSÄ -FESTIVAALIRADIO

Jo kuutena vuonna Valon vertaistuottajat ovat tuottaneet toukokuussa Maailma kylässä -festivaalin radion: radio on toteutettu festivaalialueelta omasta radiostudioteltasta haastatellen asiantuntijoita, festivaalivieraita ja esiintyjiä. 2021 Maailma kylässä järjestettiin virtuaalifestivaalina, ja Valon tehtävänä oli tuottaa festivaalia etukäteen mainostava ennakkoradio/video-ohjelma, ”Kyläradion erikoislähetys 2021”. Ohjelmassa käsiteltiin festivaalin teemoja ja haastateltiin asiantuntijavieraita. Ohjelma lähetettiin viikko ennen festivaalin alkua Valon ja festivaalin sivujen lisäksi myös Lähiradion taajuudella.

https://livestream.com/accounts/10509659/maailma-kylassa-erikoislahetys-2021/videos/221450205

VALOA!-LEHTI

Lehtitiimin osallistujat tekevät Valoa!-lehteä. Toimituskokoukset ovat kerran viikossa ja osallistujat kirjoittavat tekstejään omalla ajallaan. Juttutyyppejä on monenlaisia: haastatteluihin sekä omiin kokemuksiin perustuvia juttuja, mielipidepalstan tekstejä, erilaisia taide- ja tuunauskokonaisuuksia, sarjakuvia, runoja sekä toimittajien vakiopalstoja. Toimituskokouksissa määritellään yhdessä lehden teema, jaetaan työtehtävät sekä luetaan yhdessä toisten tekstejä palautteen antoa ja vastaanottoa harjoitellen. Ensimmäisen yhteisen luku- ja palautekerran jälkeen toimittaja käy tarvittaessa kirjoitustaan läpi vielä Valon työntekijän kanssa. Lehden taitosta vastaava saa tukea Sospedin viestinnän ammattilaiselta. Vuonna 2021 julkaistiin kolme lehteä. 

https://mieletontavaloa.fi/category/lehti/

Vuonna 2021 kehittyi osallistujien itse organisoima valokuvaryhmä, jossa osallistujat keskustelevat yhdessä viikon teeman mukaan ottamista kuvista ja käydään kuvausretkillä sekä valokuvanäyttelyissä. Valokuvaryhmä voi halutessaan tarjota kuviaan myös Valoa!-lehden käyttöön.

MIELENTERVEYSMESSUJEN TUOTANNOT

Mielenterveyden Keskusliiton järjestämät Mielenterveysmessut järjestettiin virtuaalitapahtumana toisena vuonna peräkkäin. Osallistujat toteuttivat Messu-tv:n tekniikan sekä messujen radion (”Mieletön messuradio”) kokonaisuudessaan MTKL:n toimiston tiloissa. Kahtena päivänä lähetetyssä Messu-tv:ssä MTKL oli vastuussa ohjelman vieraista sekä sisällöstä, Valon osallistuvat kuvasivat ohjelman suorana striiminä messujen yleisölle. Mielettömässä messuradiossa osallistujat toteuttivat radio/video-ohjelman kahtena päivänä alusta loppuun itse (esimerkiksi haastattelut, kuvaus, juonnot, striimaus, editointi). Radio-ohjelma lähetettiin Valon sivujen lisäksi Lähiradion taajuudella.

POIMINTOJA MUISTA TUOTANNOISTA

Keväällä Valon Sähköiset mediat -tiimin vertaistuottajat ideoivat oman puolen tunnin Valo valvoo -ajankohtaisohjelman. Ensimmäinen jakso käsittelee sosiaalisia paineita. 

https://mieletontavaloa.fi/valo-valvoo-sosiaaliset-paineet/

Osallistujat striimasivat useiden järjestöjen (mm. Finfami Uusimaa, Sininauhaliitto, Valkonauhasäätiö) ja Helsingin kaupungin järjestämän Toipuminen kohti uutta -luentosarjan kerran kuussa tammikuusta toukokuuhun. 

https://mieletontavaloa.fi/toipuminen-kohti-uutta-luentosarja/

Kukintoja sementillä – voimaannuttavat vertaiset on Niemikotisäätiön ja AMK Metropolian HyMy-kylän kanssa yhteistyössä toteutettu kirja, jossa kokemusasiantuntijat kertovat tarinoidensa kautta vertaisuudesta ja siitä, miten vertaisuus on vaikuttanut heidän elämäänsä. Mukana kirjoittamassa oli Valon vertaistuottajia ja Valon videotiimi toteutti kirjan esittely-/julkaisutilaisuusvideon. 

https://niemikoti.fi/kukintoja-sementilla-vertaiskirja-julkaistiin/

Lilinkotisäätiö järjesti toipumisorientaatiota ja digitaalisuuden mahdollisuuksia toipumisen tukemisessakäsittelevän Uskallus seurata unelmia -seminaarin joulukuussa. Mielettömän Valon vertaistuottajat tallensivat seminaarin vieraiden esitykset. 

https://www.youtube.com/watch?v=JmvTegxQK28

”Kerho”-niminen kuunnelma oli koko syksyn ja yli vuodenvaihteen jatkunut produktio. Osallistujan ideasta ja käsikirjoituksesta lähteneessä rikoskuunnelmassa vertaistuottajat ovat saaneet kokemusta ääninäyttelemisestä ja äänimaailman luomisesta.  Äänityksiä tehtiin Helsingissä ja Tampereella. Tunnin mittaisen kuunnelmasarjan käsikirjoituksen tehnyt osallistuja toimii myös kuunnelman ohjaajana. ”Kerho” valmistuu alkuvuodesta 2022.

Useiden järjestöjen Vety-verkoston ja Helsingin kaupungin toteuttaman YASV (Yhteisellä asialla – samalla viivalla) -seminaarin teema oli haavoittuvassa asemassa elävät lapset ja ylisukupolvisuus. Mukana olivat mm. Hki:n psykiatria- ja päihdepalvelut, Ensi- ja turvakotien liitto, Aseman lapset ry, Sininauhasäätiö, Vailla vakinaista asuntoa ry, Pro-tukipiste. Osallistujat striimasivat ja tallensivat tilaisuuden. 

https://livestream.com/accounts/10509659/yhteisella-asialla-ylisukupolvisuus-26102021

Tukikohta ry. organisoi monen toimijan kanssa Yksikin huumekuolema on liikaa -kampanjan. Mielettömän valon videotiimiläinen teki kampanjavideot Instagram- ja Facebook -käyttöön. 

https://mieletontavaloa.fi/nain-tehtiin-yksikin-huumekuolema-on-liikaa-videot/?fbclid=IwAR3vjby23W11GpeLidUVuLtzqH2hDkUij7pMOe-tmnXcwIOC6Grx-vVqwS0

KESKEISET TULOKSET 2021

  • 20 osallistujaa löysi tiensä jatkopolulle (opintoihin, työelämään tai itselle sopivampiin palveluihin/toimintoihin)
  • 90 % osallistujista koki itseluottamuksensa vahvistuneen toiminnassa
  • 63 % koki työelämätaitojensa vahvistuneen
  • 83 % koki saavuttaneensa asettamansa tavoitteet
  • 87 % koki voivansa tukea toisia
  • 90 % koki tekemisillään olevan merkitystä
  • 83 % koki voivansa vaikuttaa tärkeinä pitämiinsä asioihin
  • 82 % kaikista yhteistyökumppaneista arvioi, että toiminta vahvisti osallisuuden kokemuksia
  • 70 % toimintaan osallistujia lähettäneistä tahoista katsoi toiminnan vahvistaneen osallistujan työelämävalmiuksia
  • 77 % kaikista yhteistyökumppaneista rekrytoisi Valon vertaistuottajan mediatöihin, jos niille olisi tarve

Toiminta vuonna 2020

Vuonna 2020 toimintaa jatkettiin edellisenä vuonna juurrutetulla tiimimuotoisella rakenteella. Toiminnan kohderyhmää on yhä tarkennettu niihin nuoriin aikuisiin, jotka toiminnan avulla löytäisivät uusia polkuja elämäänsä tai saisivat vahvistusta ja jatkaa jo valitulla polulla. Tämä vaatii osallistujilta jonkin verran aloitekykyä sekä motivaatioita sitoutua toimintaan. Vuonna 2020 järjestettiin neljä vertaistuottajakurssia, joista yksi Tampereella.

Korona

Myös Mielettömän valon toimintaa vuonna 2020 varjosti korona. Toiminta saatiin kuitenkin nopeasti mukautettua myös etäyhteyksin tehtäväksi. Koronan vaikutuksesta radiohaastatteluita alettiin toteuttaa tallennettavan etäyhteyden avulla. Sen jatkokehityksenä syntyi uudenlainen hybridimuotoinen radiolähetys. Siinä yhdistyvät livenä tehdyt juonnot ja haastattelut, etäyhteyksin tehdyt haastattelut ja niin etä- kuin livehaastattelunkin videokuva.

Useille osallistujille yksinäisyys on iso haaste ja Mielettömän valon kokoukset tärkeä tapa pitää yllä sosiaalisia suhteita ja Valon toimituksen yhteishenkeä. Koronan tuomat eristysrajoitukset lisäsivät osallistujien huolta ja yksinäisyyttä. Näitä lieventämään perustettiin kerran viikossa toistuva ”Höpinätunti”, kaikille osallistujille avoin viikoittainen jutteluhetki, jossa ei käsitelty mitään tuotantoja. Heti kevään -20 eristysaikana aikana toteutettiin yksi Valoa!-lehti ja Maailma kylässä -festivaalien festivaaliradio.

Maailma kylässä festivaaliradio

Kuva henkilöistä haastattelussa

Jo viitenä vuonna Valon vertaistuottajat ovat tuottaneet toukokuussa Maailma kylässä -festivaalin radion: radio on toteutettu festivaalialueelta omasta radiostudioteltasta haastatellen asiantuntijoita, festivaalivieraita ja esiintyjiä. Vaikka koronan vuoksi festivaalia ei järjestetty, toteutettiin radio festivaalin järjestäjän Fingon kanssa – järjestettiin ”festivaali radiossa”. Ohjelman teemat ja vieraat olivat samoja, joita fyysisillä festivaaleillakin olisi ollut. Valon toimittajat toteuttivat haastattelut etäyhteyksin, ja ne ajettiin suorassa radiolähetyksessä. Muutama Valon vertaistuottaja sai juontaa suoraa lähetystä yhdessä ammattilaisjuontajan kanssa. Ammattilainen toimi samalla myös osallistujan mentorina juontotyössä. Heille lähetyksestä kertyi arvokkaita kokemuksia radiojuontajan työstä, ammattilaisen työparina.

Valoa!-Lehti

Vuoden 2020 keväällä Mieletöntä valoa -toiminnassa tehtiin kaksi numeroa Valoa! -lehteä, joista toinen koronan vuoksi etäyhteyksin. Lehti on haasteiden keskellä painiville nuorille aikuisille sekä heidän läheisilleen suunnattu julkaisu, jonka toimitus muodostuu Mielettömän valon kävijöistä. Monilla osallistujilla on vain vähäisesti tai ei lainkaan työkokemusta. Tällaisille henkilöille on todella tärkeää saada itselleen konkreettisia työnäytteitä. Se tekee heidän osaamistaan näkyväksi yleisölle, mutta myös heille itselleen. Osallistujat kokevat saavansa kokemuksiaan esiin lehden avulla. Lehteä painetaan 1000 kappaletta, ja osa siitä jaetaan mm. pääkaupunkiseudun kirjastoihin, kaikille kansanedustajille, muille järjestötoimijoille sekä pääkaupunkiseudun kaupunginvaltuustoihin. Kaikki lehden jutut ovat luettavissa myös toiminnan sivuilla.

VALOA! VOIMA-LEHDEN LIITTEENÄ

Neljä hahmoa huutaa megafoneihin piirretyssä kuvassa

Syksyllä 2020 toteutettiin lehtitoimituksen suururakka, kun Valoa! ilmestyi valtakunnallisessa ilmaisjakelussa olevan Voima-lehden (painos 70 000 kpl) liitteenä joulukuussa. Monet tärkeät, kokemuslähtöiset jutut esimerkiksi vertaistoiminnasta, ulkopuolisuudesta, erilaisuuden stigmasta ja työelämästä saivat nyt moninkertaisesti lukijoita ja lehden toimittajat kokivat tehneensä vaikutuksen isoon joukkoon ihmisiä.

Tuotannot ja tuotokset

Vaaleanpunaisessa kuvassa on liila radio ja teksti Mieletön messuradio

Vuonna 2020 tehtiin paljon yhteistuotantoja lähinnä muiden järjestösektorin toimijoiden kanssa. Tilaustyötarjouksia tuli runsaasti, enemmän kun ehdittiin tehdä – se kertoo siitä, että toiminta tunnetaan järjestökentällä melko hyvin. Tuotannoista mainittakoot Invalidiliiton Live-palvelujen työpaikkaohjauksen esittelyvideo, podcast-sarja MTKL:n verkkokurssin käyttöön, MTKL:n kirjoituskilpailu-voittajien podcastin toteutus,  Lilinkotisäätiön seminaarin striimaus ja tallennus, Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelujen ja Love Me -hankkeen Toivon ilta -seminaarin striimaus, Vantaan vammaispalvelujen Virtaamon esittelyvideo, Neet-verkoston esittelytilaisuuden radion toimittaminen ja striimaus, Mielenterveysmessujen Mielettömän Messuradion toteutus ja lähetys sekä messujen aamustudion tekninen toteutus, striimaus ja tallennus. Tampereen osallistujat tekivät pääasiassa radiotöitä: säännöllisesti julkaistavia Jou! Moreeni Räps! – ja Kauniit ja mielettömät -ohjelmiaan (yhteensä 10 jaksoa) sekä kirjoittivat Valoa!-lehteen.

SALTO PI AWARDS -PALKINTO

Mieletöntä valoa -toiminta sai mainetta ja kunniaa, kun se voitti SALTO PI AWARDS -palkinnon ”Media, Information Literacy & Critical thinking” -sarjassa. Salto (Support for Advanced Learning and Training Opportunities) on Erasmus+ -ohjelman sisällä toimiva kuuden resurssikeskuksen verkosto. Resurssikeskukset tukevat EU:n nuoriso-ohjelmien toteutusta ja eurooppalaista nuorisotyötä. Palkinnolla haettiin inspiroivia toimintoja, joissa fokus on nuorten osallisuudessa, medialukutaidossa ja viestinnässä.

Lataa toimintakertomus