Hyppää sisältöön

Toisilta oppimista eurooppalaisessa nuorisotyössä

Kokemustarinoita, Media, Mediakasvatus, Radio

Mielettömän valon työntekijät ja muutama tutor osallistuvat tänä syksynä ja ensi keväänä henkilökunnan vaihtoon eli Erasmus+ Job shadowing -ohjelmaan. Työntekijät laajentavat osaamistaan tutustumalla muiden toimijoiden hyviin käytäntöihin sekä työskentelytapoihin.

A post shared by Mieletöntä valoa (@mieletontavaloa)

Ensimmäinen vaihtojakso oli lokakuussa Saksassa Hallen kaupungissa. Viikon aikana tutustuttiin paikallisen Radio Coraxin tapoihin toimia ja tehdä mediaa. Radio Corax on yhteisöradio, jossa on lähetysaikaa monenlaisille erityisryhmille sekä sellaiselle ohjelmistolle ja toimittajuuksille, joita ei ole totuttu kuulemaan valtakunnallisessa ohjelmistossa tai kaupallisten radiokanavien ohjelmistossa. Erityisesti vaihtoviikolla kiinnostivat erilaiset tuetun tekemisen mallit, kuten lasten- ja nuorten ohjelmat, inklusiivinen radio (toimintakyvyn vuoksi erityistä tukea tarvitsevien ohjelmistoa) sekä lukuisat tekniset ratkaisut ja tuotantomallit, joita Corax järjestää.

Mukana vaihto-ohjelmassa on italialainen kumppani Radio Stella 180, joilta oli vaihtoviikolla mukana neljä henkilöä. Se käyttää radio-ohjelmien tekemistä mielenterveyskuntoutujien kanssa tekemässään työssä. Seuraava vaihtoviikko toteutuu heidän luonaan Italiassa pienessä L’Aquilan kaupungissa. Viimeinen vaihtojakso järjestetään Suomessa Mielettömän valon tuottamana.

Vaihtoviikon suurinta antia on ajatusten vaihtaminen ja toimintakulttuureista keskusteleminen. Mielettömän valon toiminta on Suomessa melko ainutlaatuista ja tällainen oppimismahdollisuus on todella hieno. Tämän vaihto-ohjelman mahdollistaa Erasmus+.

Radiotyöllä vahvistetaan haastavassa asemassa olevien yhteiskuntaan osallistumista.

Social Empowering Radio – Job shadowing, on kolmen organisaation kansainvälinen yhteisprojekti, jossa jaetaan käytäntöjä voimauttavan radiotyöskentelyn hyödyntämisestä syrjäytyneiden ja haavoittuvassa asemassa olevien nuorten kanssa. Projektin tavoitteina on:

  • vahvistaa työntekijöiden taitoja tukea haastavassa elämäntilanteessa olevia nuoria aikuisia oppimalla käytäntöjä projektiin osallistuvilta toimijoilta (job shadowing)
  • kannustaa uusia osallistujia mukaan yhteisölliseen radiotyöskentelyyn ja mediatoimintaan.

Lue lisää Social Empowering Radio -vaihdosta: https://sosped.fi/social-empowering-radio-job-shadowing/

Tutustu kumppaneihin:
Italia: Radio Stella 180 Young (Associazione 180 Amici L’Aquila
Saksa: Radio Corax (Corax ev initiative fur freies radio)

Lue lisää Social Empowering Radio -vaihdoista Mielettömän valon -sivuilla.